Salg og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Jysk Handi.Webshop

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Jysk Handi Webshop.

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Jysk Handi Webshop./ Ønsker køber yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne blot af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Jysk Handi Webshop anses for sket, når køber har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post /GLS, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Jysk Handi Webshop.
Dette betyder at varerne sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse, vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er dog kun vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer bestilt i vor WEBSHOP overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra levering er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet efter levering, bevarer køber dog sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra købers side.
Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Jysk Handi Webshop, skal påberåbes inden 4 uger efter, at køber har opdaget fejlen eller manglen. Det er købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom køber opdager en fejl, skal køber rette henvendelse til Jysk Handi Webshop. Køber kan som udgangspunkt kun klage over fejl og mangler, der viser sig indenfor 2 år efter varen er blevet leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er købers klage-/reklamationsmulighed afgrænset til den holdbarhedsperiode, Jysk Handi Webshop har stillet køber i udsigt. Køber kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Jysk Handi Webshop.

Fortrydelsesret
Jysk Handi Webshop yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag varen leveres. Fortryder du købet, skal Jysk Handi Webshop underrettes herom senest 14 dage levering af varen. Køber har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, dette er også gældende for den emballage og infoskilte der er på varen. Køber skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Køber kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på Jysk Handi Webshops angivne adresse.

Udøvelse af fortrydelsesretten
For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele Jysk Handi Webshop sin beslutning om at fortryde ordren i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Køber kan benytte den nedenstående STANDARD FORTRYDELSESFORMULAR, men det er ikke obligatorisk. Køber har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på Jysk Handi hjemmeside (www.jyskhandi.dk). Hvis køber anvender denne mulighed, kvitterer Jysk Handi omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse
Hvis køber udøver sin fortrydelsesret inden udløbet af fristen herfor, refunderer Jysk Handi alle betalinger modtaget fra køber, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af købers eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Jysk Handi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Jysk Handi har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde ordren. Jysk Handi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i anden betalingsform. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
Jysk Handi kan og vil dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Jysk Handi har modtaget varen retur, eller køber har fremlagt dokumentation for at have returneret varen, alt efter hvad der er tidligst.
Køber returnerer varerne eller afleverer dem til Jysk Handi på den adresse, der fremgår af ordrebekræftelsen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret Jysk Handi om udøvelsen af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis køber har afsendt varerne inden udløbet af de 14 dage.
Køber skal selv betale omkostningerne til at returnere varen. For varer der kan sendes retur med Post Danmark (op til 20kg) vil omkostningerne normalt følge Post Danmarks til enhver tid gældende priser. For varer der returneres med fragtmand/lastbil er returomkostningerne mindst kr. 500,- og normalt ca. kr. 500,- til 1.500,- afhængig af, hvor varen skal afhentes i Danmark, varens vægt, omfang, mængde og karakter. De faktiske omkostninger til returfragt kan variere fra dette.
Der gælder ingen fortrydelsesret for tjenesteydelser og for varer, der er fremstillet efter købers specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis der ønskes, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: mail@jyskhandi.dk

Pris og betaling
I Jysk Handis Webshop har køber mulighed for at betale med Paypal, Mobilpay og bankoverførsel. Alle priser i Jysk Handis Webshop - på web-adressen http://www.jyskhandi-webshop.dk inkl. Moms og porto/fragt.


Fortrydelsesformular.
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til Jysk Handi CVR-nr. DK13748438, Hornbjergvej 11, 8543 Hornslet. E-mail: mail@jyskhandi.dk
Jeg meddeler hermed, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer:

Faktura nummer:

Ordrenummer:

Bestilt den:

Modtaget den:

Navn:

Adresse:
Dato:_____________________
 
Underskrift:_____________________
 
(Kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
JYSK HANDI | CVR: DK13748438 | Hornbjergvej 11, 8543 Hornslet - Danmark | Tlf.: 86996500 | mail@jyskhandi.dk